Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Betsy Innovations the Netherlands B.V.

Algemene voorwaarden

Welkom bij Betsy. Wanneer u zorg van ons ontvangt, zijn hierop algemene voorwaarden van toepassing. In deze algemene voorwaarden staat beschreven wat u van ons kunt verwachten en dat wij van u verwachten. U kunt daarbij denken aan persoonsgegevens en privacy en hoe te handelen bij klachten en geschillen.

Algemene voorwaarden

Het document algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.

Module Wijkverpleging

Het document module wijkverpleging kunt u hier downloaden.

Neem contact op of meld je direct aan voor persoonlijke ondersteuning.

Betsy trekt steunkousen aan en uit!

Betsy aanvragen