Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Betsy Innovations the Netherlands B.V.

Algemene voorwaarden

Welkom bij Betsy. Wanneer u zorg van ons ontvangt, zijn hierop algemene voorwaarden van toepassing. In deze algemene voorwaarden staat beschreven wat u van ons kunt verwachten en dat wij van u verwachten. U kunt daarbij denken aan persoonsgegevens en privacy en hoe te handelen bij klachten en geschillen.

Neem contact op of meld je direct aan voor persoonlijke ondersteuning.

Betsy trekt steunkousen aan en uit!

Betsy aanvragen