Privacy & AVG

Privacy Statement Betsy Innovations the Netherlands B.V.

Privacy & AVG

Voor een goede zorgverlening is het nodig om enkele persoonlijke gegevens vast te leggen. Welke gegevens mogen worden vastgelegd en hoe daarmee wordt omgegaan, staat in het privacyreglement van Betsy.

De AVG

Voor Betsy  is de privacy van haar klanten en vertegenwoordigers (mantelzorgers, curators enz.), belangrijk. Wanneer u zorg van Betsy ontvangt, verwerken wij uw gegevens conform de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onder het verwerken van gegevens wordt verstaan alle handelingen die Betsy met uw gegevens kan uitvoeren, zoals het verzamelen, vastleggen, bewerken, doorsturen, ordenen, verspreiden, bewaren en vernietigen van gegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop Betsy met uw gegevens omgaat en is van toepassing op alle verwerkingsactiviteiten van cliënten en vertegenwoordigers van Betsy. De privacyverklaring wordt van tijd tot tijd aangepast om aan de veranderende privacyregels te blijven voldoen.

Gegevens

Betsy verwerkt de persoonsgegevens, contactgegevens, zorg – en behandelgegevens die u mondeling of schriftelijk aan haar doorgeeft of die zij van een verwijzer ontvangen. Medewerkers van Betsy voegen uw gegevens toe die noodzakelijk zijn om u te registreren om de zorg te kunnen organiseren, zorg te verlenen en de facturatie te verzorgen.

Doeleinden

De gegevens die Betsy verwerkt, worden gebruikt voor de volgende doelen:

•   Om een goede zorg te verlenen
•   Het opstellen van een overeenkomst
•   Contact opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen verlenen
•   U te informeren over wijzigingen van onze zorgverlening

Vastleggen en verwerken van gegevens

Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de zorgverlening aan u en voor de financiering van deze zorgverlening worden vastgelegd. Daarnaast worden alleen gegevens vastgelegd die de organisatie wettelijk verplicht zijn vast te leggen. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij de zorgverlening en de administratieve en financiële afhandeling hebben toegang tot de gegevens. Na het beëindigen van de zorgverlening worden na 15 jaar de financiële gegevens en het zorgdossier vernietigd.

Verstrekken van gegevens

Alleen als het bijdraagt aan een goede zorgverlening, worden gegevens verstrekt aan andere hulpverleners.

Rechten cliënt

Als cliënt heeft u het recht te weten of uw gegevens geregistreerd zijn en welke gegevens dit zijn. U kunt inzage vragen in uw dossier en u hebt het recht om geïnformeerd te worden over aan wie welke informatie uit uw dossier is verstrekt. Bent u van mening dat Betsy het privacyreglement niet nakomt, dan kunt u een klacht indienen. Hier vindt u meer informatie over de klachtregeling van Betsy.

Neem contact op of meld je direct aan voor persoonlijke ondersteuning.

Betsy trekt steunkousen aan en uit!

Betsy aanvragen